Đang truy cập: 507
Trong ngày: 1398
Trong tuần: 1412
Lượt truy cập: 1569925

Lượt xem: 2394

Các tỉnh 

1/Lai Châu 

Lai Châu Province

Hình ảnh

2/Điện Biên 

Điện Biên Province

Hình ảnh

3/Lào Cai 

Lào Cai Province

Hình ảnh

4/Hà Giang 

Hà Giang Province

Hình ảnh

5/Cao Bằng 

Cao Bằng Province

Hình ảnh

6/Bắc Kạn

Bắc Kạn Province

Hình ảnh

7/Tuyên Quang

Tuyên Quang Province

Hình ảnh

8/Yên Bái 

Yên Bái Province

Hình ảnh

9/Thái Nguyên 

Thái Nguyên Province

Hình ảnh

10/Lạng Sơn 

Lạng Sơn Province

Hình ảnh

11/Quảng Ninh 

Quảng Ninh Province

Hình ảnh

12/Sơn La 

Sơn La Province

Hình ảnh

13/Phú Thọ

Phú Thọ Province

Hình ảnh

14/Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc Province

Hình ảnh

15/Bắc Giang 

Bắc Giang Province

Hình ảnh

16/Bắc Ninh 

Bắc Ninh Province

Hình ảnh

17/Hải Dương 

Hải Dương Province

Hình ảnh

18/Hưng Yên 

Hưng Yên Province

Hình ảnh

19/Hòa Bình 

Hòa Bình Province

Hình ảnh

20/Hà Nam

Hà Nam Province

Hình ảnh

21/Thái Bình 

Thái Bình Province

Hình ảnh

22/Nam Định 

Nam Định Province

Hình ảnh

23/Ninh Bình 

Ninh Bình Province

Hình ảnh

24/Thanh Hóa

Thanh Hóa Province

Hình ảnh

25/Nghệ An 

Nghệ An Province

Hình ảnh

26/Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh Province

Hình ảnh

27/Quảng Bình 

Quảng Bình Province

Hình ảnh

28/Quảng Trị

Quảng Trị Province

Hình ảnh

29/Thừa Thiên

Thừa Thiên Province

Hình ảnh

30/Quảng Nam 

Quảng Nam Province

Hình ảnh

31/Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Province

Hình ảnh

32/ Kon Tum

Kon Tum Province

Hình ảnh

33/ Bình Định 

Bình Định Province

Hình ảnh

34/Gia Lai 

Gia Lai Province

Hình ảnh

35/Đăk Lắk

Đắk Lắk Province

Hình ảnh

36/Phú Yên

Phú Yên Province

Hình ảnh

37/Đắk Nông

Đắk Nông Province

Hình ảnh

38/Lâm Đồng

Lâm Đồng Province

Hình ảnh

39/Khánh Hòa

Khánh Hòa Province

Hình ảnh

40/Ninh Thuận 

Ninh Thuận Province

Hình ảnh

41/Bình Thuận

Bình Thuận Province

Hình ảnh

42/Bình Phước

Bình Phước Province

Hình ảnh

43/Tây Ninh 

Tây Ninh Province

Hình ảnh

44/Đồng Nai 

Đồng Nai Province

Hình ảnh

45/Bình Dương 

Bình Dương Province

Hình ảnh

46/Bà Rịa

Bà Rịa Province

Hình ảnh

47/Long An 

Long An Province

Hình ảnh

48/Đồng Tháp 

Đồng Tháp Province

Hình ảnh

49/Tiền Giang 

Tiền Giang Province

Hình ảnh

50/An Giang 

An Giang Province

Hình ảnh

51/Bến Tre

Bến Tre Province

Hình ảnh

52/Vĩnh Long 

Vĩnh Long Province

Hình ảnh

53/Kiên Giang

Kiên Giang Province

Hình ảnh

54/Trà Vinh 

Trà Vinh Province

Hình ảnh

55/Hậu Giang

Hậu Giang Province

Hình ảnh

56/Sóc Trăng 

Sóc Trăng Province

Hình ảnh

57/Bạc Liêu

Bạc Liêu Province

Hình ảnh

58/Cà Mau 

Cà Mau Province

Hình ảnh

 

 

 

 

Trang điện tử các tỉnh 

1/Lai Châu 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

2/Điện Biên

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

3/Lào Cai

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ 

VBPL 

Công Báo 

4/ Hà Giang

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

5/ Cao Bằng 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

6/Bắc Kạn

VP UB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

7/Tuyên Quang

VP UB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

8/ Yên Bái 

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

9/ Thái Nguyên

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo

10/ Lạng Sơn

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

11/Quảng Ninh

VPUB  

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo

12/Sơn La

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo  

13/Phú Thọ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

14/Vĩnh Phúc 

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

VBQPPL tỉnh

Công Báo

15/Bắc Giang

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

16/Bắc Ninh

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

17/Hải Dương 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

18/Hưng Yên 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

19/Hòa Bình

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

VB của tỉnh 

Công Báo

20/Hà Nam

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

21/Thái Bình

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

22/Nam Định 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo

23/Ninh Bình 

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo  

24/Thanh Hóa

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

25/Nghệ An

VPUB  

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

26/Hà Tĩnh

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

27/Quảng Bình 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

28/Quảng Tr

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

29/Thừa Thiên

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

30/Quảng Nam 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo

31/Quảng Ngãi

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

32/Kon Tum

VBUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

33/Bình Định 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

34/Gia Lai

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

VB của tỉnh

Công Báo 

35/Đăk Lắk

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

36/Phú Yên

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

37/ĐắK Nông

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh 

Công Báo 

38/ Lâm Đồng

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo

39/Khánh Hòa

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

40/Ninh Thuận 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

41/Bình Thuận

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ 

VBPL

Công Báo 

42/Bình Phước

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

43/Tây Ninh

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

44/Đồng Nai 

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

45/Bình Dương 

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

46/Bà Rịa

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

47/Long An 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo

48/Đồng Tháp 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

49/Tiền Giang 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

50/An Giang

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

51/Bến Tre

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

52/Vĩnh Long 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

53/Kiên Giang

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

54/Trà Vinh 

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

55/Hậu Giang

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh 

Công Báo 

56/Sóc Trăng 

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

57/Bạc Liêu

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

58/Cà Mau

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

 

 

Các thành phố :

1/Hà Nội 

Hà Nội city

Hình ảnh

2/ Sapa

Sapa city

Hình ảnh

3/Mù Cang Chải

Mù Cang Chải

Hình ảnh

4/ Huế 

Huế city

Hình ảnh

5/ Đà Nẵng 

Đà Nẵng city

Hình ảnh

Đà Nẵng Online 

6/ Hội An 

Hội An city

Hình ảnh

7/ Nha Trang 

Nha Trang city

Hình ảnh

8/ Tp.HCM 

HCM city

Hình ảnh

9/ Đà Lạt 

Đà Lạt city 

Hình ảnh

10/ Cần Thơ 

Cần Thơ city

Hình ảnh

Cần Thơ Online

11/Lai Châu

Lai Châu city

Hình ảnh

12/Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ city

Hình ảnh

13/ Lào Cai

Lào Cai city

Hình ảnh

14/ Hà Giang

Hà Giang city

Hình ảnh

15/Cao Bằng

Cao Bằng city

Hình ảnh

16/Vườn Quốc Gia Ba Bể

Hồ Ba Bể 

Ba Bể

Hình ảnh 

Hình ảnh VQG Ba Bể

16/ Bắc Kạn

Bắc Kạn city

Hình ảnh

17/ Tuyên Quang

Tuyên Quang city

Hình ảnh

18/Yên Bái

Yên Bái city

Hình ảnh

19/ Thái Nguyên

Thái Nguyên city

Hình ảnh

20/ Lạng Sơn

Lạng Sơn city

Hình ảnh

21/ Hạ Long

Hạ Long city

Vịnh Hạ Long

Hình ảnh

22/ Uông Bí

Uông Bí city 

Hình ảnh

23/ Cẩm Phả 

Cẩm Phả city

Hình ảnh 

24/ Móng Cái 

Móng Cái city

Hình ảnh 

23/Sơn La

Sơn La city

Hình ảnh

24/Việt Trì

Việt Trì city

Hình ảnh

25/Vĩnh Yên

Vĩnh Yên city

Hình ảnh

26/Bắc Giang

Bắc Giang city

Hình ảnh

27/ Bắc Ninh

Bắc Ninh city

Hình ảnh

28/ Hải Dương

Hải Dương city

Hình ảnh

29/ Hưng Yên

Hưng Yên city

Hình ảnh

30/ Hòa Bình

Hòa Bình city

Hình ảnh

31/ Phủ Lý

Phủ Lý city

Hình ảnh

32/ Thái Bình

Thái Bình city

Hình ảnh

33/ Nam Định

Nam Định city

Hình ảnh

34/Ninh Bình

Ninh Bình city

Hình ảnh

35/ Thanh Hóa

Thanh Hóa city

Hình ảnh

36/ Vinh

Vinh city

Hình ảnh

37/ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh city

Hình ảnh

38/ Đồng Hới 

Đồng Hới city

Hình ảnh

39/ Đông Hà

Đông Hà city

Hình ảnh

40/ Tam Kỳ

Tam Kỳ city

Hình ảnh

41/ Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi city

Hình ảnh

42/ Kon Tum

Kon Tum city

Hình ảnh

43/ Quy Nhơn

Quy Nhơn city

Hình ảnh

44/ Pleyku

Pleyku city

Hình ảnh

45/ Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột city

Hình ảnh

46/ Tuy Hòa

Tuy Hòa city

Hình ảnh

47/ Gia Nghĩa

Gia Nghĩa city

Hình ảnh

48/ Bảo Lộc

Bảo Lộc city

Hình ảnh

49/ Phan Rang

Phan Rang city

Hình ảnh 

50/ Phan Thiết 

Phan Thiết city

Hình ảnh 

51/ Đồng Xoài

Đồng Xoài city

Hình ảnh 

52/ Tây Ninh

Tây Ninh city

Hình ảnh 

53/ Biên Hòa

Biên Hòa city

Hình ảnh 

54/ Thủ Dầu Một 

Thủ Dầu Một city

Hình ảnh 

55/ Bà Rịa 

Bà Rịa city

Hình ảnh

56/ Tân An

Tân An city

Hình ảnh 

57/ Cao Lãnh 

Cao Lãnh city

Hình ảnh

58/ Sa Đéc

Sa Đéc city

Hình ảnh

59/ Mỹ Tho

Mỹ Tho city 

Hình ảnh 

60/ Long Xuyên 

Long Xuyên city

Hình ảnh

61/ Châu Đốc

Châu Đốc city

Hình ảnh

62/ Bến Tre

Bến Tre city

Hình ảnh

63/ Vĩnh Long

Vĩnh Long city

Hình ảnh

64/ Rạch Giá 

Rạch Giá city

Hình ảnh

65/ Trà Vinh

Trà Vinh city

Hình ảnh

66/ Vị Thanh 

Vị Thanh city

Hình ảnh 

67/ Sóc Trăng

Sóc Trăng city

Hình ảnh

68/ Bạc Liêu

Bạc Liêu city

Hình ảnh

69/ Cà Mau

Cà Mau city

Hình ảnh 

70/ Hải Phòng

Hải Phòng city

Hình ảnh

Trang điện tử các thành phố :

1/ Hà Nội 

Sở Du Lịch 

Du lịch Hà Nội 

TT XT Đầu Tư 

TT XTĐT Phía Bắc 

2/Sapa

Du lịch Sapa

3/ Huế  

Sở Du Lịch

Du lịch Huế

TT XT Đầu Tư 

4/ Đà Nẵng

Sở Du Lịch

Du lịch Đà Nẵng

TT XT Đầu Tư 

5/ Hội An 

Du lịch Hội An 

TT XT Đầu Tư 

6/ Nha Trang 

Sở Du Lịch 

Du lịch Khánh Hòa

TT XT Đầu Tư 

7/ Tp.HCM

Sở Du Lịch 

Du lịch Tp.HCM 

TT XT Đầu Tư 

TT XTĐT Phía Nam

8/ Đà Lạt 

Sở Du Lịch 

Du lịch Đà Lạt

TT XT Đầu Tư 

9/ Cần Thơ

Sở Du Lịch 

Du lịch Cần Thơ

TT XT Đầu Tư 

10/Lai Châu

Sở Du Lịch 

Du lịch Lai Châu

TT XT Đầu Tư 

11/Điện Biên Phủ

Sở Du Lịch 

Du lịch Điện Biên

TT XT Đầu Tư 

12/Lào Cai 

Sở Du Lịch 

Du lịch Lào Cai

TT XT Đầu Tư 

13/Hà Giang

Sở Du Lịch 

Du lịch Hà Giang

TT XT Đầu Tư 

14/Cao Bằng

Sở Du Lịch 

Du lịch Cao Bằng

TT XT Đầu Tư 

15/ Hồ Ba Bể 

Du lịch Hồ Ba Bể

15/Bắc Kạn

Sở Du Lịch

Du lịch Bắc Kạn

TT XT Đầu Tư 

16/Tuyên Quang  

Sở Du Lịch 

DL Tuyên Quang

TT XT Đầu Tư 

17/ Yên Bái 

Sở Du Lịch 

Du lịch Yên Bái

TT XT Đầu Tư 

TT Hỗ Trợ, TV & XTĐT 

18/Thái Nguyên

Sở Du Lịch 

DL Thái Nguyên

TT XT Đầu Tư 

19/Lạng Sơn 

Sở Du Lịch 

Du lịch Lạng Sơn

TT XT Thương Mại

20/ Hạ Long

Sở Du Lịch 

Du lịch Hạ Long 

TT XT Đầu Tư 

21/Uông Bí

Du Lịch 

Du lịch Uông Bí

22/ Cẩm Phả

Du Lịch Cẩm Phả

23/ Móng Cái 

Du Lịch Móng Cái

22/Sơn La

Sở Du Lịch

Du lịch Sơn La

TT XT Đầu Tư 

23/ Việt Trì 

Sở DL Phú Thọ 

DL Việt Trì -Phú Thọ

TT XT Đầu Tư 

24/ Vĩnh Yên 

Sở Du Lịch 

Du Lịch Vĩnh Phúc 

TT XT Đầu Tư 

25/ Bắc Giang

Sở Du Lịch 

Du lịch Bắc Giang 

TT XT Đầu Tư 

26/ Bắc Ninh

Sở Du Lịch 

Du lịch Bắc Ninh

TT XT Đầu Tư 

27/ Hải Dương

Sở Du Lịch 

Du lịch Hải Dương

TT XT Đầu Tư 

28/ Hưng Yê

Sở Du Lịch 

Du lịch Hưng Yên 

TT XT Đầu Tư 

29/ Hòa Bình

Sở Du Lịch 

Du lịch Hòa Bình

TT XT Đầu Tư 

30/ Phủ Lý

Sở Du Lịch 

Du lịch Hà Nam

TT XT Đầu Tư 

31/ Thái Bình 

Sở Du Lịch 

Du lịch Thái Bình

TT XT Đầu Tư 

32/ Nam Định

Sở Du Lịch 

Du lịch Nam Định

TT XT Đầu Tư 

33/ Ninh Bình

Sở Du Lịch 

Du lịch Ninh Bình

TT XT Đầu Tư 

34/ Thanh Hóa

Sở Du Lịch 

Du lịch Thanh Hóa

TT XT Đầu Tư 

35/ Vinh

Sở Du Lịch 

Du lịch Nghệ An

TT XT Đầu Tư 

36/ Hà Tĩnh 

Sở Du Lịch 

Du lịch Hà Tĩnh

TT XT Đầu Tư 

37/ Đồng Hới 

Sở Du Lịch 

DL Quảng Bình

TT XT Đầu Tư 

38/ Đông Hà 

Sở Du Lịch 

Du Lịch Quảng Trị

TT XT Đầu Tư 

39/ Tam Kỳ

Du lịch Tam Kỳ

TT XT Đầu Tư 

40/Quảng Ngãi

Sở Du Lịch 

DL Quảng Ngãi

TT XT Đầu Tư

41/ Kon Tum

Sở Du Lịch 

Du lịch Kon Tum

TT XT Đầu Tư

42/ Quy Nhơn

Sở Du Lịch 

Du lịch Bình Định

TT XT Đầu Tư

43/ Pleyku

Sở Du Lịch 

Du lịch Gia Lai

TT XT Thương Mại

TT XT Đầu Tư

44/ Buôn Ma Thuột

Sở Du Lịch 

Du lịch Đăk Lăk

TT XT Đầu Tư 

45/ Tuy Hòa

Sở Du Lịch 

Du lịch Phú Yên

TT XT TM, Đầu Tư 

46/ Gia Nghĩa 

Sở Du Lịch 

Du lịch Đăk Nông

TT XT Đầu Tư 

47/ Bảo Lộc 

Sở Du Lịch 

Du lịch Lâm Đồng

TT XT Đầu Tư 

48/ Phan Rang

Sở Du Lịch 

Du lịch Ninh Thuận

TT XT Đầu Tư 

49/ Phan Thiết 

Sở Du Lịch 

DL Bình Thuận 

TT XT Thương Mại 

50/Đồng Xoài

Sở Du Lịch 

Du lịch Bình Phước

TT XT Đầu Tư 

51/ Tây Ninh

Sở Du Lịch 

Du lịch Tây Ninh 

TT XT Thương Mại 

52/ Biên Hòa

Sở Du Lịch 

Du lịch Đồng Nai

TT XT Thương Mại

53/ Thủ Dầu Một

Sở Du Lịch 

DL Bình Dương

TT XT Thương Mại

54/ Bà Rịa 

Sở Du Lịch 

Du lịch Bà Rịa 

TT XT Thương Mại

55/ Tân An

Sở Du Lịch 

Du lịch Long An 

TT XT Thương Mại

56/ Cao Lãnh

Sa Đéc

Sở Du Lịch 

Du lịch Đồng Tháp

TT XT Đầu Tư 

57/Mỹ Tho

Sở Du Lịch

Du lịch Tiền Giang

TT XT Đầu Tư 

58/ Long Xuyên 

Châu Đốc

Sở Du Lịch 

Du lịch An Giang

TT XT Đầu Tư 

59/ Bến Tre

Sở Du Lịch 

Du lịch Bến Tre

TT XT Đầu Tư 

60/ Vĩnh Long 

Sở Du Lịch 

Du lịch Vĩnh Long

TT XT Thương Mại

TT XT Đầu Tư 

61/ Rạch Giá

Sở Du Lịch 

Du lịch Rạch Giá

TT XT Đầu Tư 

62/ Trà Vinh

Sở Du Lịch 

Du lịch Trà Vinh

TT XT Đầu Tư 

63/ Vị Thanh 

Sở Du Lịch 

Du lịch Hậu Giang 

TT XT Đầu Tư 

64/ Sóc Trăng

Sở Du Lịch 

Du lịch Sóc Trăng 

TT XT Đầu Tư

65/ Bạc Liêu

Sở Du Lịch 

Du lịch Bạc Liêu

TT XT Đầu Tư

66/ Cà Mau

Sở Du Lịch 

Du lịch Cà Mau

TT XT Thương Mại 

70/ Hải Phòng

Sở Du Lịch 

Du lịch Hải Phòng

TT XT Đầu Tư 

 

 

 

 

Các dân tộc 

 

1/Bana

Người Bana

VOV4      

Hình ảnh 

2/Bố Y

Người Bố Y

VOV4     

Hình ảnh

3/Brâu

Người Brâu

VOV4      

Hình ảnh

4/Bru - Vân Kiều 

Người Bru - Vân Kiều

VOV4       

Hình ảnh

5/Chăm

Người Chăm

VOV4      

Hình ảnh

6/Chơro

Người Chơro

VOV4     

Hình ảnh

7/Churu

Người Churu

VOV4     

Hình ảnh

8/Chứt

Người Chứt

VOV4     

Hình ảnh

9/Co

Người Co

VOV4     

Hình ảnh

10/Cống

Người Cống

VOV4    

Hình ảnh

11/Cơho

Người Cơho

VOV4     

Hình ảnh

12/Cờlao

Người Cờlao

VOV4     

Hình ảnh

13/Cơtu

Người Cơtu

VOV4      

Hình ảnh

14/Dao(Mán)

Người Dao

VOV4      

Hình ảnh

15/Êđê

Người Êđê

VOV4      

Hình ảnh

16/Giáy

Người Giáy

VOV4      

Hình ảnh

17/Giarai

Người Giarai

VOV4     

Hình ảnh

18/Giẻtriiêng

Người Giẻtriêng

VOV4     

Hình ảnh

19/Hà Nhì

Người Hà Nhì

VOV4      

Hình ảnh

20/Hoa

Người Hoa

VOV4      

Hình ảnh

21/Hrê

Người Hrê

VOV4      

Hình ảnh

22/Kháng

Người Kháng

VOV4       

Hình ảnh

23/Khơme

Người Khơme

VOV4       

Hình ảnh

24/Khơ-mú

Người Khơ-mú

VOV4      

Hình ảnh

25/Kinh

Người Kinh

VOV4      

Hình ảnh

26/La Chí

Người La Chí

VOV4     

Hình ảnh

27/Laha

Người Laha

VOV4     

Hình ảnh

28/La-hủ

Người La-hủ

VOV4     

Hình ảnh

29/Lô-lô

Người Lô-lô

VOV4     

Hình ảnh

30/Lự

Người Lự

VOV4     

Hình ảnh

31/Mạ

Người Mạ

VOV4     

Hình ảnh

32/H'mông

Người H'mông

VOV4     

Hình ảnh

33/Mảng

Người Mảng

VOV4      

Hình ảnh

34/Mèo

Người Mèo(Người Mông)

VOV4     

 Hình ảnh

Hình ảnh dân tộc Mèo

35/M'nông

Người M'nông

VOV4      

Hình ảnh

36/Mường

Người Mường

VOV4      

Hình ảnh

37/Ngái

Người Ngái

VOV4     

Hình ảnh

38/Nùng 

Người Nùng

VOV4     

Hình ảnh

39/Ơ-đu

Người Ơ-đu

VOV4     

Hình ảnh

40/Pà-thẻn

Người Pà-thẻn

VOV4     

Hình ảnh

41/Phù-lá

Người Phù-lá

VOV4     

Hình ảnh

42/Pu-péo

Người Pu-péo

VOV4     

Hình ảnh

43/Raglai

Người Raglai

 VOV4    

Hình ảnh

44/Rơmăm

Người Rơmăm

VOV4     

Hình ảnh 

45/Sán-chay

Người Sán-chay

VOV4     

Hình ảnh

46/Sán-dìu

Người Sán-dìu

VOV4     

Hình ảnh

47/Tày

Người Tày

VOV4     

Hình ảnh

48/Tà-ôi

Người Tà-ôi

VOV4     

Hình ảnh

49/Thái 

Người Thái

VOV4     

Hình ảnh

50/Thổ 

Người Thổ

VOV4   

Hình ảnh

51/Xinh-mun

Người Xing-mun

VOV4     

Hình ảnh

52/Xơ-đăng

Người Xơ-đăng

VOV4     

Hình ảnh

53/Xtiêng

Người Xtiêng

VOV4     

Hình ảnh

54/Si-la

Người Si-la

VOV4     

Hình ảnh

55/Người Lào ở Việt Nam

Người Lào

VOV4     

Hình ảnh

 

Các vùng miền :

 

1/ Lai Châu 

2/ Điện Biên 

3/ Lào Cai 

4/ Hà Giang 

5/ Cao Bằng 

6/ Bắc Kạn 

7/ Tuyên Quang 

8/ Yên Bái 

9/ Thái Nguyên 

10/ Lạng Sơn 

11/ Quảng Ninh 

12/ Sơn La

13/ Phú Thọ 

14/ Vĩnh Phúc 

15/ Bắc Giang 

16/ Bắc Ninh 

17/ Hải Dương 

18/ Hưng Yên 

19/ Hòa Bình 

20/ Hà Nam 

21/ Thái Bình 

22/ Nam Định 

23/ Ninh Bình 

24/ Thanh Hóa 

25/ Nghệ An 

26/ Hà Tĩnh 

27/ Quảng Bình 

28/ Quảng Trị

29/ Thừa Thiên

30/ Quảng Nam 

31/ Quảng Ngãi 

32/ Kon Tum  

33/ Bình Định 

34/ Gia Lai 

35/Đăk Lăk

36/ Phú Yên

37/ Đăk Nông

38/ Lâm Đồng 

39/ Khánh Hòa 

40/ Ninh Thuận 

41/ Bình Thuận 

42/ Bình Phước 

43/ Tây Ninh 

44/ Đồng Nai 

45/ Bình Dương 

46/ Bà Rịa 

47/ Long An 

48/ Đồng Tháp 

49/ Tiền Giang

50/ An Giang 

51/ Bến Tre

52/ Vĩnh Long 

53/ Kiên Giang 

54/ Trà Vinh 

55/ Hậu Giang 

56/ Sóc Trăng 

57/ Bạc Liêu 

58/ Cà Mau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các báo :

 

1/Hà Nội Mới

Người Hà Nội 

2/Sài Gòn Giải Phóng 

3/ Tuổi Trẻ

4/ Thanh Niên 

5/Công Thương

Tạp Chí Công Thương

6/Lai Châu 

Lai Châu tivi

7/Điện Biên 

Điện Biên tivi

8/Lào Cai 

Lào Cai tivi

9/Hà Giang 

Hà Giang tivi

10/Cao Bằng 

Cao Bằng tivi

11/Bắc Kạn

Bắc Kạn tivi

12/Tuyên Quang

Tuyên Quang tivi

13/Yên Bái 

Yên Bái tivi

14/Thái Nguyên 

Thái Nguyên tivi

15/Lạng Sơn 

Lạng Sơn tivi

16/Quảng Ninh 

Quảng Ninh tivi

17/Sơn La 

Sơn La tivi

18/Phú Thọ

Phú Thọ tivi

19/Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc tivi

20/Bắc Giang

Bắc Giang tivi 

21/Bắc Ninh 

Bắc Ninh tivi

22/Hải Dương 

Hải Dương tivi

23/Hưng Yên 

Hưng Yên tivi

24/Hòa Bình 

Hòa Bình tivi

25/Hà Nam

Hà Nam tivi

26/Thái Bình 

Thái Bình tivi

27/Nam Định

Nam Định tivi 

28/Ninh Bình

Ninh Bình tivi 

29/Thanh Hóa

Thanh Hóa tivi

30/Nghệ An 

Nghệ An tivi

31/Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh tivi

32/Quảng Bình 

Quảng Bình tivi

33/Quảng Trị

Quảng Trị tivi

34/Thừa Thiên

Thừa Thiên tivi

35/Quảng Nam

Quảng Nam tivi 

36/Quảng Ngãi

Quảng Ngãi tivi

37/ Kon Tum

Kon Tum tivi

38/ Bình Định 

Bình Định tivi

39/Gia Lai 

Gia Lai tivi

40/Đăk Lắk

Đắk Lắk tivi

41/Phú Yên

Phú Yên tivi

Công Báo 

42/ĐắK Nông

Đắk Nông tivi

43/Lâm Đồng

Lâm Đồng tivi

44/Khánh Hòa

Khánh Hòa tivi

45/Ninh Thuận

Ninh Thuận tivi 

46/Bình Thuận

Bình Thuận tivi

47/Bình Phước

Bình Phước tivi

48/Tây Ninh 

Tây Ninh tivi

49/Đồng Nai 

Đồng Nai tivi

50/Bình Dương 

Bình Dương tivi

51/Bà Rịa

Bà Rịa tivi

52/Long An 

Long An tivi

53/Đồng Tháp 

Đồng Tháp tivi

54/Tiền Giang

Tiền Giang tivi 

55/An Giang 

An Giang tivi

56/Bến Tre

Bến Tre tivi 

57/Vĩnh Long 

Vĩnh Long tivi

58/Kiên Giang

Kiên Giang tivi

59/Trà Vinh 

Trà Vinh tivi

60/Hậu Giang

Hậu Giang tivi

61/Sóc Trăng 

Sóc Trăng tivi

62/Bạc Liêu

Bạc Liêu tivi

63/Cà Mau 

Cà Mau tivi

64/ Hải Phòng

Hải Phòng tivi

 

 

Bạn đọc vui lòng thanh toán :

Tiền công cung cấp thông tin 50.000đ/tin/người đọc .  

Thông tin trên website giúp bạn đọc tìm được đối tác thầu xây dựng hoặc dự án đầu tư , website thu phí 1% giá trị thỏa thuận hoặc hợp đồng các bên đạt được ; 

Đối với các hợp đồng mua bán , tiền công giúp bạn đọc tìm được đối tác là 3% giá trị thỏa thuận hoặc hợp đồng các bên đạt được ; 

Đối với các hợp đồng khác , tiền công giúp bạn đọc cung cấp thông tin , tìm được đối tác là 10% đến 40% giá trị thỏa thuận , giá trị hợp đồng các bên đạt được ; 

Số tiền phí yêu cầu bạn đọc thanh toán không bao gồm chi phí giới thiệu web và không bao gồm phí thanh toán tiền qua ngân hàng;

Đề nghị thanh toán tiền phí như sau : 40% hoặc 50% tiền phí sau ngày ký hợp đồng 01 ngày , số còn lại thì thanh toán khi các bên kết thúc hợp đồng .

Chủ tài khoản : Ngô Lan Hương

Số tài khoản : 0721000665214 - Vietcombank Tp.HCM . 

Web và công ty không thuê cá nhân , tổ chức nhắc thanh toán tiền hoặc thu tiền hộ Đề nghị bạn đọc ghi cụ thể "tên bài, mục đăng,..." hoặc "tìm được đối tác , tìm được khách hàng" khi thanh toán

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Người chịu trách nhiệm nội dung website : NGÔ LAN HƯƠNG 

Điện thoại :  0923146236 hoặc 0372490711 hoặc 0931403929

Email : huongqc2012@gmail.com ; huongquangcao2012@gmail.com và quangcao2012web@gmail.com 

_________________________________________________________

Bạn đọc vui lòng thanh toán :

Tiền công cung cấp thông tin 50.000đ/tin/người đọc .  

Thông tin trên website giúp bạn đọc tìm được đối tác thầu xây dựng hoặc dự án đầu tư thì website thu phí 1% giá trị thỏa thuận hoặc hợp đồng các bên đạt được

Đối với các hợp đồng mua bán tranh hoặc tâc phẩm nghệ thuật khác , tiền công giúp bạn đọc tìm được đối tác là 5% giá trị thỏa thuận hoặc hợp đồng các bên đạt được

Đối với các hợp đồng mua bán khác , tiền công giúp bạn đọc cung cấp thông tin , tìm được đối tác là 5%  giá trị thỏa thuận , giá trị hợp đồng các bên đạt được

Số tiền công yêu cầu bạn đọc thanh toán không bao gồm chi phí giới thiệu biết website quangcao2012.com, thongtinvaquangcao.com  và không bao gồm phí thanh toán tiền qua ngân hàng;

Đề nghị thanh toán tiền phí như sau : 40% hoặc 50% tiền phí sau ngày ký hợp đồng 01 ngày , số còn lại thì thanh toán khi các bên kết thúc hợp đồng .

Chủ tài khoản : Ngô Lan Hương

Số tài khoản : 0721000665214  - Vietcombank Tp.HCM

Hoặc Công Ty TNHH Một Thành Viên www.quangcao2012.com Tại TPHCM 

Tài khoản : 1036435433 - Vietcombank TP.HCM 

Web và công ty không thuê cá nhân , tổ chức nhắc thanh toán tiền hoặc thu tiền hộ.  

Đề nghị bạn đọc ghi cụ thể "tên bài, mục đăng,...", hoặc "tìm được đối tác , tìm được khách hàng" khi thanh toán tiền

___________________________________________________________

 


thuocdao2

thuocdao