Năm Mới Giáp Thìn - An Khang Thịnh Vượng 

Đang truy cập: 13
Trong ngày: 92
Trong tuần: 1262
Lượt truy cập: 331765

Lượt xem: 95

Các tỉnh 

1/ Lai Châu 

Lai Châu Province

UBND tỉnh

Vp UBND 

Tỉnh uỷ 

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

Văn bản pháp luật

Công Báo 

Du lịch 

Du lịch

Hình ảnh

2/ Điện Biên 

Điện Biên Province

UBND tỉnh

Vp UBND

Tỉnh uỷ 

ĐBQH và HĐND

Du lịch

Du lịch

Hình ảnh

3/Lào Cai 

Lào Cai Province

Hình ảnh

4/Hà Giang 

Hà Giang Province

Hình ảnh

5/Cao Bằng 

Cao Bằng Province

Hình ảnh

6/Bắc Kạn

Bắc Kạn Province

Hình ảnh

7/Tuyên Quang

Tuyên Quang Province

Hình ảnh

8/Yên Bái 

Yên Bái Province

Hình ảnh

9/Thái Nguyên 

Thái Nguyên Province

Hình ảnh

10/Lạng Sơn 

Lạng Sơn Province

Hình ảnh

11/Quảng Ninh 

Quảng Ninh Province

Hình ảnh

12/Sơn La 

Sơn La Province

Hình ảnh

13/Phú Thọ

Phú Thọ Province

Hình ảnh

14/Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc Province

Hình ảnh

15/Bắc Giang 

Bắc Giang Province

Hình ảnh

16/Bắc Ninh 

Bắc Ninh Province

Hình ảnh

17/Hải Dương 

Hải Dương Province

Hình ảnh

18/Hưng Yên 

Hưng Yên Province

Hình ảnh

19/Hòa Bình 

Hòa Bình Province

Hình ảnh

20/Hà Nam

Hà Nam Province

Hình ảnh

21/Thái Bình 

Thái Bình Province

Hình ảnh

22/Nam Định 

Nam Định Province

Hình ảnh

23/Ninh Bình 

Ninh Bình Province

Hình ảnh

24/Thanh Hóa

Thanh Hóa Province

Hình ảnh

25/Nghệ An 

Nghệ An Province

Hình ảnh

26/Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh Province

Hình ảnh

27/Quảng Bình 

Quảng Bình Province

Hình ảnh

28/Quảng Trị

Quảng Trị Province

Hình ảnh

29/Thừa Thiên

Thừa Thiên Province

Hình ảnh

30/Quảng Nam 

Quảng Nam Province

Hình ảnh

31/Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Province

Du lịch

Hình ảnh

32/ Kon Tum

Kon Tum Province

Hình ảnh

33/ Bình Định 

Bình Định Province

Hình ảnh

34/Gia Lai 

Gia Lai Province

Hình ảnh

35/Đăk Lắk

Đắk Lắk Province

Hình ảnh

36/Phú Yên

Phú Yên Province

Hình ảnh

37/Đắk Nông

Đắk Nông Province

Hình ảnh

38/Lâm Đồng

Lâm Đồng Province

Hình ảnh

39/Khánh Hòa

Khánh Hòa Province

Hình ảnh

40/Ninh Thuận 

Ninh Thuận Province

Hình ảnh

41/Bình Thuận

Bình Thuận Province

Hình ảnh

42/Bình Phước

Bình Phước Province

Hình ảnh

43/Tây Ninh 

Tây Ninh Province

Hình ảnh

44/Đồng Nai 

Đồng Nai Province

Hình ảnh

45/Bình Dương 

Bình Dương Province

Hình ảnh

46/Bà Rịa

Bà Rịa Province

Hình ảnh

47/Long An 

Long An Province

Hình ảnh

48/Đồng Tháp 

Đồng Tháp Province

Hình ảnh

49/Tiền Giang 

Tiền Giang Province

Hình ảnh

50/An Giang 

An Giang Province

Hình ảnh

51/Bến Tre

Bến Tre Province

Hình ảnh

52/Vĩnh Long 

Vĩnh Long Province

Hình ảnh

53/Kiên Giang

Kiên Giang Province

Hình ảnh

54/Trà Vinh 

Trà Vinh Province

Hình ảnh

55/Hậu Giang

Hậu Giang Province

Hình ảnh

56/Sóc Trăng 

Sóc Trăng Province

Hình ảnh

57/Bạc Liêu

Bạc Liêu Province

Hình ảnh

58/Cà Mau 

Cà Mau Province

Hình ảnh

 

 

 

 

Trang điện tử các tỉnh 

1/Điện Biên

Tỉnh uỷ 

Vp UBND

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL

Công Báo 

3/Lào Cai

Đảng bộ

Vp UBND

Vp HĐND

Vp MTTQ 

VBPL 

Công Báo 

4/ Hà Giang

Đảng bộ

Vp UBND 

Vp HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

Công Báo 

5/ Cao Bằng 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

6/Bắc Kạn

Đảng bộ

VP UB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

7/Tuyên Quang

Đảng bộ

VP UB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

8/ Yên Bái 

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

9/ Thái Nguyên

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo

10/ Lạng Sơn

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

11/Quảng Ninh

Đảng bộ

VPUB  

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo

12/Sơn La

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo  

13/Phú Thọ

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

14/Vĩnh Phúc 

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

VBQPPL tỉnh

Công Báo

15/Bắc Giang

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

16/Bắc Ninh

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

17/Hải Dương 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

18/Hưng Yên 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

19/Hòa Bình

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

VB của tỉnh 

Công Báo

20/Hà Nam

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

21/Thái Bình

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

22/Nam Định 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo

23/Ninh Bình 

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo  

24/Thanh Hóa

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

25/Nghệ An

Đảng bộ

VPUB  

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

26/Hà Tĩnh

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

27/Quảng Bình 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

28/Quảng Tr

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

29/Thừa Thiên

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

Báo điện tử 

30/Quảng Nam 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo

31/Quảng Ngãi

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

32/Kon Tum

Đảng bộ

VBUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

33/Bình Định 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

34/Gia Lai

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

VB của tỉnh

Công Báo 

35/Đăk Lắk

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

36/Phú Yên

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

37/ĐắK Nông

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh 

Công Báo 

38/ Lâm Đồng

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo

39/Khánh Hòa

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

40/Ninh Thuận 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

41/Bình Thuận

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ 

VBPL

Công Báo 

42/Bình Phước

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

43/Tây Ninh

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

44/Đồng Nai 

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL

Công Báo 

45/Bình Dương 

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

46/Bà Rịa

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

47/Long An 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo

48/Đồng Tháp 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

49/Tiền Giang 

Đảng bộ

VPUB 

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

Công Báo 

50/An Giang

Đảng bộ

VPUB

VP HĐND

VP MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

51/Bến Tre

Tỉnh uỷ 

Vp UBND

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

52/Vĩnh Long 

Tỉnh uỷ

Vp UBND 

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

53/Kiên Giang

Tỉnh uỷ 

Vp UBND 

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

Công Báo 

54/Trà Vinh 

Tỉnh uỷ 

Vp UBND

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

Công Báo 

55/Hậu Giang

Tỉnh uỷ

Vp UBND 

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh 

Công Báo 

56/Sóc Trăng 

Tỉnh uỷ 

Vp UBND 

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

57/Bạc Liêu

Tỉnh uỷ

Vp UBND 

ĐBQH và HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

VB của tỉnh

Công Báo 

58/Cà Mau

Tỉnh uỷ 

Vp UBND 

Vp HĐND

Vp MTTQ

VBPL 

Công Báo 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8/Mù Cang Chải

Mù Cang Chải

Hình ảnh

10/Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ city

Hình ảnh

11/ Lào Cai

Lào Cai city

Hình ảnh

12/ Hà Giang

Hà Giang city

Hình ảnh

13/Cao Bằng

Cao Bằng city

Hình ảnh

14/Vườn Quốc Gia Ba Bể

Hồ Ba Bể 

Ba Bể

Hình ảnh 

Hình ảnh VQG Ba Bể

15/ Bắc Kạn

Bắc Kạn city

Hình ảnh

16/ Tuyên Quang

Tuyên Quang city

Hình ảnh

17/Yên Bái

Yên Bái city

Hình ảnh

18/ Thái Nguyên

Thái Nguyên city

Hình ảnh

19/ Lạng Sơn

Lạng Sơn city

Hình ảnh

20/ Hạ Long

Hạ Long city

Vịnh Hạ Long

Hình ảnh

21/ Uông Bí

Uông Bí city 

Hình ảnh

22/ Cẩm Phả 

Cẩm Phả city

Hình ảnh 

23/ Móng Cái 

Móng Cái city

Hình ảnh 

24/Sơn La

Sơn La city

Hình ảnh

25/Việt Trì

Việt Trì city

Hình ảnh

26/ Hải Phòng

Hải Phòng city

Hình ảnh

27/Vĩnh Yên

Vĩnh Yên city

Hình ảnh

28/Bắc Giang

Bắc Giang city

Hình ảnh

29/ Bắc Ninh

Bắc Ninh city

Hình ảnh

30/ Hải Dương

Hải Dương city

Hình ảnh

31/ Hưng Yên

Hưng Yên city

Hình ảnh

32/ Hòa Bình

Hòa Bình city

Hình ảnh

33/ Phủ Lý

Phủ Lý city

Hình ảnh

34/ Thái Bình

Thái Bình city

Hình ảnh

35/ Nam Định

Nam Định city

Hình ảnh

36/Ninh Bình

Ninh Bình city

Hình ảnh

37/ Thanh Hóa

Thanh Hóa city

Hình ảnh

38/ Vinh

Vinh city

Hình ảnh

39/ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh city

Hình ảnh

40/ Đồng Hới 

Đồng Hới city

Hình ảnh

41/ Đông Hà

Đông Hà city

Hình ảnh

42/ Tam Kỳ

Tam Kỳ city

Hình ảnh

43/ Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi city

Hình ảnh

44/ Kon Tum

Kon Tum city

Hình ảnh

45/ Quy Nhơn

Quy Nhơn city

Hình ảnh

46/ Pleyku

Pleyku city

Hình ảnh

47/ Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột city

Hình ảnh

48/ Đà Lạt 

Đà Lạt city 

Hình ảnh

49/ Tuy Hòa

Tuy Hòa city

Hình ảnh

50/ Gia Nghĩa

Gia Nghĩa city

Hình ảnh

51/ Bảo Lộc

Bảo Lộc city

Hình ảnh

52/ Phan Rang

Phan Rang city

Hình ảnh 

53/ Phan Thiết 

Phan Thiết city

Hình ảnh 

54/ Đồng Xoài

Đồng Xoài city

Hình ảnh 

55/ Tây Ninh

Tây Ninh city

Hình ảnh 

56/ Biên Hòa

Biên Hòa city

Hình ảnh 

57/ Thủ Dầu Một 

Thủ Dầu Một city

Hình ảnh 

58/ Bà Rịa 

Bà Rịa city

Hình ảnh

59/ Tân An

Tân An city

Hình ảnh 

60/ Cao Lãnh 

Cao Lãnh city

Hình ảnh

61/ Sa Đéc

Sa Đéc city

Hình ảnh

62/ Mỹ Tho

Mỹ Tho city 

Hình ảnh 

63/ Long Xuyên 

Long Xuyên city

Hình ảnh

64/ Châu Đốc

Châu Đốc city

Hình ảnh

65/ Bến Tre

Bến Tre city

Hình ảnh

66/ Vĩnh Long

Vĩnh Long city

Hình ảnh

67/ Rạch Giá 

Rạch Giá city

Hình ảnh

68/ Trà Vinh

Trà Vinh city

Hình ảnh

69/ Vị Thanh - Hậu Giang

Vị Thanh city

Hình ảnh

70/ Cần Thơ 

Cần Thơ city

Hình ảnh

Cần Thơ Online

71/ Sóc Trăng

Sóc Trăng city

Hình ảnh

72/ Bạc Liêu

Bạc Liêu city

Hình ảnh

73/ Cà Mau

Cà Mau city

Hình ảnh 

 

 

Các thành phố :

1/ Hà Nội

Hà Nội city

UBND 

Sở Du Lịch 

Du lịch  

TTXT Đầu Tư 

TTXTĐT Phía Bắc 

Báo điện tử 

Hình ảnh

2/ Sapa

Sapa city

UBND

Du lịch 

Hình ảnh

3/ Huế  

Huế city

UBND

Sở Du Lịch

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

Hình ảnh

4/ Đà Nẵng

Đà Nẵng city

 UBND

Sở Du Lịch

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

Báo điện tử 

Hình ảnh

5/ Hội An

Hội An city

UBND 

Du lịch  

TTXT Đầu Tư 

Hình ảnh

6/ Nha Trang

Nha Trang city

UBND

Sở Du Lịch 

Du lịch Khánh Hòa

TTXT Đầu Tư 

Hình ảnh

7/ Tp.HCM

HCM city

UBND

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

TTXTĐT Phía Nam

Hình ảnh 

8/ Đà Lạt 

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

9/ Cần Thơ

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

10/ Lai Châu

Lai Châu city

UBND

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

Hình ảnh

11/Điện Biên Phủ

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

12/Lào Cai 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

13/Hà Giang

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

14/Cao Bằng

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

15/ Hồ Ba Bể 

Du lịch 

16/Bắc Kạn

Sở Du Lịch

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

17/Tuyên Quang  

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

18/ Yên Bái 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

TTXT Đầu Tư 

19/Thái Nguyên

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

20/Lạng Sơn 

Sở VH, TT Và DL 

Du lịch 

TTXT Thương Mại

TTXT Đầu Tư

XT Đầu Tư

21/ Hạ Long

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

22/ Cẩm Phả

Du lịch 

Du lịch

23/ Móng Cái 

Du Lịch 

24/ Uông Bí

UBND 

Du lịch 

25/Sơn La

Sở Du Lịch

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

26/ Việt Trì 

Sở Du  Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

27/ Hải Phòng 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư

28/ Vĩnh Yên 

Sở Du Lịch 

Du lịch  

TTXT Đầu Tư 

29/ Bắc Giang

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

30/ Bắc Ninh

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

31/ Hải Dương

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

32/ Hưng Yê

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

33/ Hòa Bình

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

34/ Phủ Lý

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

35/ Thái Bình 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

36/ Nam Định

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

37/ Ninh Bình

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

38/ Thanh Hóa

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

39/ Vinh

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

40/ Hà Tĩnh 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

41/ Đồng Hới 

Sở Du Lịch 

Du Lịch

TTXT Đầu Tư 

42/ Đông Hà 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

43/ Tam Kỳ

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

44/Quảng Ngãi

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư

45/ Kon Tum

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TT XT Đầu Tư

46/ Quy Nhơn

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư

47/ Pleyku

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Thương Mại

TTXT Đầu Tư

48/ Buôn Ma Thuột

Sở Du Lịch 

Du lịch Đăk Lăk

TTXT Đầu Tư 

49/ Tuy Hòa

Sở Du Lịch 

Du lịch Phú Yên

TTXT TM, Đầu Tư 

50/ Gia Nghĩa 

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

51/ Bảo Lộc 

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

52/ Phan Rang

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

53/ Phan Thiết 

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Thương Mại 

54/Đồng Xoài

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

55/ Tây Ninh

Sở Du Lịch 

Du lịch  

TTXT Thương Mại 

56/ Biên Hòa

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Thương Mại

57/ Thủ Dầu Một

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Thương Mại

58/ Bà Rịa 

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Thương Mại

59/ Tân An

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Thương Mại

60/ Cao Lãnh

Sa Đéc

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

61/Mỹ Tho

Sở Du Lịch

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

62/ Long Xuyên 

Châu Đốc

Sở Du Lịch 

Du lịch

TTXT Đầu Tư 

63/ Bến Tre

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TT XT Đầu Tư 

64/ Vĩnh Long 

Sở Du Lịch 

Du lịch Vĩnh Long

TTXT Thương Mại

TTXT Đầu Tư 

65/ Rạch Giá

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

66/ Trà Vinh

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

67/ Vị Thanh - Hậu Giang

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư 

68/ Sóc Trăng

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TT XT Đầu Tư

69/ Bạc Liêu

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Đầu Tư

70/ Cà Mau

Sở Du Lịch 

Du lịch 

TTXT Thương Mại 

 

 

 

 

 

Các dân tộc 

1/ Bana

Người Bana

VOV4      

Hình ảnh 

2/ Bố Y

Người Bố Y

VOV4     

Hình ảnh

3/ Brâu

Người Brâu

VOV4      

Hình ảnh

4/ Bru - Vân Kiều 

Người Bru - Vân Kiều

VOV4       

Hình ảnh

5/ Chăm

Người Chăm

VOV4      

Hình ảnh

6/ Chơro

Người Chơro

VOV4     

Hình ảnh

7/ Churu

Người Churu

VOV4     

Hình ảnh

8/ Chứt

Người Chứt

VOV4     

Hình ảnh

9/ Co

Người Co

VOV4     

Hình ảnh

10/ Cống

Người Cống

VOV4    

Hình ảnh

11/ Cơho

Người Cơho

VOV4     

Hình ảnh

12/ Cờlao

Người Cờlao

VOV4     

Hình ảnh

13/ Cơtu

Người Cơtu

VOV4      

Hình ảnh

14/ Dao(Mán)

Người Dao

VOV4      

Hình ảnh

15/ Êđê

Người Êđê

VOV4      

Hình ảnh

16/ Giáy

Người Giáy

VOV4      

Hình ảnh

17/ Giarai

Người Giarai

VOV4     

Hình ảnh

18/ Giẻtriiêng

Người Giẻtriêng

VOV4     

Hình ảnh

19/ Hà Nhì

Người Hà Nhì

VOV4      

Hình ảnh

20/ Hoa

Người Hoa

VOV4      

Hình ảnh

21/ Hrê

Người Hrê

VOV4      

Hình ảnh

22/ Kháng

Người Kháng

VOV4       

Hình ảnh

23/ Khơme

Người Khơme

VOV4       

Hình ảnh

24/ Khơ-mú

Người Khơ-mú

VOV4      

Hình ảnh

25/ Kinh

Người Kinh

VOV4      

Hình ảnh

26/ La Chí

Người La Chí

VOV4     

Hình ảnh

27/ Laha

Người Laha

VOV4     

Hình ảnh

28/ La-hủ

Người La-hủ

VOV4     

Hình ảnh

29/ Lô-lô

Người Lô-lô

VOV4     

Hình ảnh

30/ Lự

Người Lự

VOV4     

Hình ảnh

31/ Mạ

Người Mạ

VOV4     

Hình ảnh

32/ H'mông

Người H'mông

VOV4     

Hình ảnh

33/ Mảng

Người Mảng

VOV4      

Hình ảnh

34/ Mèo

Người Mèo(Người Mông)

VOV4     

Hình ảnh

Hình ảnh dân tộc Mèo

35/ M'nông

Người M'nông

VOV4      

Hình ảnh

36/ Mường

Người Mường

VOV4      

Hình ảnh

37/ Ngái

Người Ngái

VOV4     

Hình ảnh

38/ Nùng 

Người Nùng

VOV4     

Hình ảnh

39/ Ơ-đu

Người Ơ-đu

VOV4     

Hình ảnh

40/ Pà-thẻn

Người Pà-thẻn

VOV4     

Hình ảnh

41/ Phù-lá

Người Phù-lá

VOV4     

Hình ảnh

42/ Pu-péo

Người Pu-péo

VOV4     

Hình ảnh

43/ Raglai

Người Raglai

 VOV4    

Hình ảnh

44/ Rơ-măm

Người Rơmăm

VOV4     

Hình ảnh 

45/ Sán-chay

Người Sán-chay

VOV4     

Hình ảnh

46/ Sán-dìu

Người Sán-dìu

VOV4     

Hình ảnh

47/ Tày

Người Tày

VOV4     

Hình ảnh

48/ Tà-ôi

Người Tà-ôi

VOV4     

Hình ảnh

49/ Thái 

Người Thái

VOV4     

Hình ảnh

50/ Thổ 

Người Thổ

VOV4   

Hình ảnh

51/Xing-mun

Người Xing-mun

VOV4     

Hình ảnh

52/ Xơ-đăng

Người Xơ-đăng

VOV4     

Hình ảnh

53/ Xtiêng

Người Xtiêng

VOV4     

Hình ảnh

54/Si-la

Người Si-la

VOV4     

Hình ảnh

55/ Người Lào ở Việt Nam

Người Lào

VOV4     

Hình ảnh

 

 Báo điện tử :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trang điện tử khác :

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Người chịu trách nhiệm nội dung website : NGÔ LAN HƯƠNG 

Điện thoại :  0923146236 hoặc 0372490711 hoặc 0931403929

Email : huongqc2012@gmail.com ; huongquangcao2012@gmail.com và quangcao2012web@gmail.com 

_________________________________________________________

Bạn đọc vui lòng thanh toán :

Tiền công cung cấp thông tin 50.000đ/tin/người đọc .  

Thông tin trên website giúp bạn đọc tìm được đối tác thầu xây dựng hoặc dự án đầu tư thì website thu phí 1% giá trị thỏa thuận hoặc hợp đồng các bên đạt được

Đối với các hợp đồng mua bán tranh hoặc tâc phẩm nghệ thuật khác , tiền công giúp bạn đọc tìm được đối tác là 5% giá trị thỏa thuận hoặc hợp đồng các bên đạt được

Đối với các hợp đồng mua bán khác , tiền công giúp bạn đọc cung cấp thông tin , tìm được đối tác là 5%  giá trị thỏa thuận , giá trị hợp đồng các bên đạt được

Số tiền công yêu cầu bạn đọc thanh toán không bao gồm chi phí giới thiệu biết website quangcao2012.com, thongtinvaquangcao.com  và không bao gồm phí thanh toán tiền qua ngân hàng;

Đề nghị thanh toán tiền phí như sau : 40% hoặc 50% tiền phí sau ngày ký hợp đồng 01 ngày , số còn lại thì thanh toán khi các bên kết thúc hợp đồng .

Chủ tài khoản : Ngô Lan Hương

Số tài khoản : 0721000665214  - Vietcombank Tp.HCM

Hoặc Công Ty TNHH Một Thành Viên www.quangcao2012.com Tại TPHCM 

Tài khoản : 1036435433 - Vietcombank TP.HCM 

Web và công ty không thuê cá nhân , tổ chức nhắc thanh toán tiền hoặc thu tiền hộ.  

Đề nghị bạn đọc ghi cụ thể "tên bài, mục đăng,...", hoặc "tìm được đối tác , tìm được khách hàng" khi thanh toán tiền

___________________________________________________________

 


thuocdao2

thuocdao